Schüco reservedelsshop – et tilbud fra Pluvianus GmbH

Databeskyttelseserklæring

§ 1 Information om indsamling af personoplysninger

(1) I det følgende informerer vi om indsamling af personoplysninger ved benyttelse af vores hjemmeside https://reservedele.schueco.com. Personoplysninger er oplysninger, der kan henføres til Dem, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser og Deres brug af hjemmesiden.

(2) Dataansvarlig i henhold til EU’s databeskyttelsesforordnings artikel 4, punkt 7, er: 

Pluvianus GmbH

Tiefenbroicher Weg 24 

40472 Düsseldorf

Mail: shop@pluvianus.de 

(jf. oplysningerne under Impressum). 

Vores databeskyttelsesrådgiver er:  

Herr

Bernd van Straelen

trans-acta Datenschutz GmbH

Egbert-Snoek-Str. 1

48155 Münster

Mail: datenschutz@trans-acta.de

Web: www.trans-acta.de

(3) Når De retter henvendelse til os pr. e-mail eller via en kontaktformular, bliver de af Dem angivne oplysninger (Deres e-mailadresse, evt. Deres navn og Deres telefonnummer) opbevaret af os, for at vi kan besvare Deres spørgsmål. Vi sletter de i den forbindelse fremkomne oplysninger, når opbevaring ikke længere er nødvendig, eller begrænser behandlingen, såfremt der er en lovbestemt opbevaringspligt.

(4) Såfremt vi til enkelte funktioner omfattet af vort tilbud benytter en anden leverandør af tjenesteydelser, eller såfremt vi ønsker at benytte Deres oplysninger til markedsføringsmæssige formål, informerer vi Dem nedenfor detaljeret om de gældende procedurer. I den forbindelse angiver vi også de fastlagte kriterier for opbevaringsperioden.

§ 2 Deres rettigheder

(1) I forhold til os har De følgende rettigheder vedrørende Deres personoplysninger:

indsigtsret, databeskyttelsesforordningens artikel 15

ret til berigtigelse eller ret til sletning, databeskyttelsesforordningens artikel 16 og 17 

ret til begrænsning af behandling, databeskyttelsesforordningens artikel 18

ret til indsigelse, databeskyttelsesforordningens artikel 21 

ret til dataportabilitet, databeskyttelsesforordningens artikel 20

(2) De har derudover ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed over vores behandling af Deres personoplysninger.

§ 3 Indsamling af personoplysninger ved besøg på vores hjemmeside

(1) Ved et rent orienterende besøg på vores hjemmeside, altså når De ikke registrerer Dem eller på anden måde sender oplysninger til os, indsamler vi kun de personoplysninger, som Deres browser sender til vores server. Når De besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger, som er teknisk nødvendige for os, for at kunne vise Dem hjemmesiden og for at kunne yde stabilitet og sikkerhed (retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, punkt 1, litra f).

–   IP-adresse

–   dato og tidspunkt for forespørgslen

–   tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)

–   forespørgslens indhold (konkret side)

–   adgangsstatus/HTTP-statuskode

–   konkret overført datamængde

–   den hjemmeside, der benyttes

–   browser

–   styresystem og dets brugerflade

–   browsersoftwarens sprog og version

(2) Udover de ovenfor nævnte oplysninger bliver der ved Deres benyttelse af vores hjemmeside lagret cookies på Deres computer. Cookies er små tekstfiler, der oplagres på Deres harddisk allokeret til den benyttede browser og hvorigennem der gives bestemte oplysninger til den, der placerer cookien (i dette tilfælde os). Cookies kan ikke iværksætte programmer eller overføre virus til Deres computer. De har til formål at gøre vort internettilbud mere brugervenligt og effektivt.

(3) Brug af cookies:

a)  Denne hjemmeside benytter følgende typer af cookies, hvis omfang og funktion forklares nærmere i det følgende:

–   transiente cookies (se under b)

–   persistente cookies (se under c).

b)  Transiente cookies slettes automatisk, når De lukker browseren. Dertil hører særligt session-cookies. Disse placerer en såkaldt session-ID, med hvilket din browsers forskellige forespørgsler kan tildeles en fælles session. Dermed kan din computer genkendes, når De vender tilbage til vores hjemmeside. Session-cookies slettes, når De logger Dem ud eller lukker browseren.

c)  Persistente cookies slettes automatisk efter en vis tid, som varierer afhængigt af cookien. De kan til enhver tid slette disse cookies under sikkerhedsindstillingerne i Deres browser.

d)  De kan indstille Deres browser i overensstemmelse med Deres ønsker og f.eks. afvise third-party cookies eller alle cookies. Vi gør opmærksom på, at De i så fald ikke vil kunne udnytte samtlige funktioner på vores hjemmeside.

e)  Vi placerer cookies for at kunne identificere nye besøg, såfremt De har en konto hos os.

f)   Derudover benytter vi HTML5 storage objects, som lægges på Deres computer. Disse objects gemmer de nødvendige data afhængig af den browser, De benytter, og har ingen automatisk udløbsdato. De kan forhindre benyttelsen af HTML5 storage objects ved at sætte Deres browser i privat mode. I øvrigt anbefaler vi, at De regelmæssigt manuelt sletter Deres cookies og browser-historik.

g) På vores website indsamles der data i anonymiseret form, som derefter behandles, til kontinuerlig optimering og til analyse af vores webtilbud. Til det formål anvender vi webanalyseværktøjet Webtrekk fra Webtrekk GmbH. Webtrekk som servicevirksomhed med den tyske TÜV-certificering anvender i den forbindelse kun servere i Tyskland. I forbindelse med oprettelsen af anonymiserede anvendelsesprofiler genereres der pseudonymer. Ved pseudonymiseringen erstattes navnet eller en anden identifikationsegenskab helt, så en identificering af den berørte udelukkes. Det omfatter også anvendelsen af cookies, som også indsamler og gemmer data i pseudonymform. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din harddisk indordnet under den browser, du anvender, og gennem hvilke der flyder bestemte informationer til den, der placerer cookien.

Dataene anvendes under ingen omstændigheder til personlig identificering af en besøgende (for så vidt det overhovedet skulle være teknisk muligt), og de bringes ikke i sammenhæng med dataene via bæreren af et pseudonym.

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f, GDPR, i forbindelse med § 15, TMG (tysk telemedialov). Vores interesse er driften af og sikringen af de grundlæggende funktioner på dette website.

Indsigelsesret i henhold til § 15 i den tyske telemedialov

I henhold til § 15 i den tyske telemedialov kan websidebesøgende gøre indsigelse mod datalagringen af deres anonymiserede, registrerede data som besøgende, så de for fremtiden ikke mere registreres.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne pseudonymiserede databehandling, så dine besøg på vores internetsider i fremtiden ikke mere registreres. Det kræver, at „opt-out-cookien“ aktiveres. Bekræft med nedenstående knap, hvis du vil gøre indsigelse mod den pseudonymiserede databehandling: Switch

Der kan kun tages hensyn til din indsigelse, så længe „opt-out-cookien“ er gemt hos dig på din computer. Vær opmærksom på, at „opt-out-cookien“ principielt også slettes, når dine cookies slettes. Hvis du benytter flere computere, bør du have aktiveret indsigelsesmuligheden på hver terminal.

 
§ 4 Webshop / yderligere funktioner og tilbud på hjemmesiden

(1) Udover den rent informatoriske benyttelse af vores hjemmeside tilbyder vi forskellige ydelser, som De kan benytte, hvis De måtte være interesseret. Det kræver som regel, at De angiver yderligere personoplysninger, som vi bruger for at kunne levere den pågældende ydelse og som er omfattet af de ovenfor nævnte retningslinjer for databehandling. 
(2) Når De ønsker at bestille en vare i vores webshop, er det nødvendigt for aftaleindgåelsen, at De angiver de personlige oplysninger, som er nødvendige for gennemførelsen af Deres bestilling. De obligatoriske oplysninger er særligt markeret. Det er frivilligt, om De vil angive yderligere oplysninger. De af Dem angivne oplysninger benytter vi til gennemførelse af Deres bestilling. Til det formål kan vi videregive Deres betalingsoplysninger til vores bank samt til Schüco International KG og de beordrede tjenesteydere (logistikvirksomheder, speditører). Retsgrundlaget hertil er databeskyttelsesforordningens artikel 6, punkt 1, litra b.
Tjenesteyderne udvælges omhyggeligt af os, de er bundet af vore instrukser og bliver kontrolleret regelmæssigt.
De kan frivilligt oprette en kundekonto, hvorved vi kan opbevare Deres data til brug for efterfølgende køb. Ved oprettelse af en konto under ”log ind” vil de af Dem angivne oplysninger blive lagret med mulighed for tilbagekaldelse. Alle yderligere oplysninger, inkl. Deres brugerkonto, kan De til enhver tid ændre under kundeoplysninger. Kundekontoen slettes på forlangende.
Vi kan endvidere behandle de af Dem angivne oplysninger med henblik på at informere Dem om andre interessante produkter fra vores sortiment eller fremsende e-mails med tekniske informationer til Dem.
(3) Vi er på grundlag af handels- og skatteretlige forskrifter forpligtede til at opbevare Deres adresse-, betalings- og bestillingsoplysninger i 10 år. Imidlertid begrænser vi databehandlingen efter to år, dvs. at Deres oplysninger kun vil blive benyttet til overholdelse af de lovbestemte forpligtelser.
(4) For at forhindre, at tredjemand får uberettiget adgang til Deres personoplysninger, især Deres finansielle data, bliver bestillingsproceduren krypteret via TLS-teknik.
(5) Derudover kan vi videregive Deres personoplysninger til tredjemand, hvis vi sammen med forretningspartnere tilbyder deltagelse i aktioner, lotterier, kontraktindgåelse eller tilsvarende ydelser. De modtaget yderligere informationer herom ved angivelse af Deres personoplysninger eller nederst i beskrivelsen af tilbuddet.
(6) Såfremt vore tjenesteydere eller forretningspartnere har deres hjemsted i et land udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), informerer vi Dem om konsekvenserne af dette i beskrivelsen af tilbuddet.
 
§ 5 Indsigelse mod eller tilbagekaldelse af behandlingen af Deres oplysninger

(1) Såfremt De har givet tilladelse til behandling af Deres oplysninger, kan De til enhver tid tilbagekalde denne. En sådan tilbagekaldelse påvirker tilladeligheden af at behandle Deres personoplysninger, når De har meddelt os den.
(2) Såfremt behandlingen af Deres personoplysninger er støttet på en interesseafvejning, kan De gøre indsigelse mod behandlingen. Dette er særligt tilfældet, hvis behandlingen ikke er nødvendig til gennemførelse af en aftale med Dem, hvilket vil blive skildret i den efterfølgende beskrivelse af de enkelte funktioner. Ved fremsættelse af en sådan indsigelse beder vi Dem angive årsagerne til, at vi ikke skulle have behandlet Deres personoplysninger som sket. I tilfælde af en begrundet indsigelse undersøger vi omstændighederne og vil enten indstille databehandlingen hhv. tilpasse den eller påvise de tvingende beskyttelsesværdige grunde der gør, at vi kan fortsætte behandlingen.
 
(3) De kan naturligvis til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af Deres personoplysninger til markedsføringsmæssige formål eller dataanalyse. Indsigelse mod reklamer kan fremsendes til: fortryd@pluvianus.de.
 
Reklame / newsletter

(1) Ved den første registrering har du muligheden for at vælge, hvilken måde du ønsker, at Schüco International KG skal kommunikere til dig på (e-mail, telefon, post). Her er der f.eks. tale om Schücos nyhedsbrev. Hvis du gerne vil modtage information, bedes du udfylde dine data (f.eks. emailadresse, telefonnummer, adresse). Retsgrundlaget for opbevarelse af data er art. 6, afsnit 1 s. 1, litra a) i GDPR.
 
(2) Ved registrering anvender vi den såkaldte double-opt-in proces. Det betyder, at vi beder dig om at bekræfte din tilmelding via en e-mail, som vi sender efter din registrering. Hvis vi ikke modtager din bekræftelse inden for 48 timer, bliver dine informationer spærret, og efter en måned bliver de automatisk slettet. Derudover gemmer vi både din anvendte IP-adresse og tidspunkt for tilmelding og bekræftelse.
Formålet med processen er at kunne bevise din tilmelding samt at kunne udrede et muligt misbrug af dine personlige data.
 
(3) Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage information. Tilbagekaldelse kan altid ske ved at klikke på linket nederst i nyhedsbrevet, sende en e-mail til fortryd@pluvianus.de eller give os besked via de angivne kontaktdata i kolofonen.
 
(4) Selvfølgelig kan du til enhver tid gøre indsigelser imod behandlingen af dine persondata til reklamebrug. Du kan informere om dine indsigelser via e-mail til fortryd@pluvianus.de.

© 2019 Schüco Denmark